มุมมองรายวัน:
อบรมความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการพนัน ชั้น 3
Wednesday, 12 June (04:10 PM)
 อบรม การรณรงค์เผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน เพื่อป้องกันการติดการพนันให้แก่เยาวชนในสถานศึกษา ใช้ชั้น 3 คาบ 9

กิจกรรมที่มีอยู่ขณะนี้:

เก็บและจ่ายเสื้องานวิ่ง ชั้น 2
Sunday, 16 June (08:00 AM)
 เก็บและจ่ายเสื้องานวิ่ง ชั้น 2
มุมมองรายเดือน
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31