ใช้เทคโนโลยีที่โรงเรียนมีให้เกิดประโยชน์ทุกด้าน
โดย Admin narong - Thursday, 19 May 2011, 10:56AM
  เรียนสมาชิกบ้านเบญจม์ทุกคน เพื่อทราบ

ด้วยข่าวสารบ้านเบญจมฯนั้นมีอยู่มากมายหลากหลาย ซึ่งหลายๆคนในบ้านเบญจมฯไม่มีโอกาสรับรู้ว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างเกิดขึ้นในรั้วเหลืองน้ำเงินแห่งนี้... การประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายก็ดี หรือการติดข่าวสารตามแผ่นป้ายประกาศในส่วนงานต่างๆก็ดี ต้องยอมรับว่าไม่มีโอกาสสื่อได้อย่างทั่วถึง แต่ด้วยโรงเรียนของเรานำเทคโนโลยีเว็บไซต์เข้ามาใช้(ที่เรียกว่าเทคโนโลยี web 2.0) และพัฒนาจนเป็นเว็บไซต์ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งในเว็บไซต์นั้นจะมีข่าวสารของโรงเรียน ตลอดจนลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในโรงเรียนหลายเว็บไซต์ด้วยกัน และในเว็บไซต์ดังกล่าวก็มีข้อมูลข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านเบญจม์ได้รับทราบเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง

ด้วยเหตุนี้จึงอยากจะเชิญสมาชิกบ้านเบญจม์เข้าใช้เทคโนโลยีที่เรามีให้ทั่วถึงซึ่งจะแบ่งเป็น 2 ส่วน

ส่วนที่ 1 อยากจะขอให้ทุกหน่วยงานใช้เทคโนโลยีเว็บไซต์โรงเรียนเผยแพร่ข่าวสารให้นักเรียนรับทราบกันทุกหน่วยงาน..และอยากจะให้ถือเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่จะใช้การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์อีกช่องทางหนึ่งอย่างสม่ำเสมอ

ส่วนที่ 2 อยากจะเชิญให้ทุกคนเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์ของโรงเรียนทุกวัน ทั้งนี้เพื่อความรู้เท่าทันในกิจกรรมที่แต่ละภาคส่วนมีส่วนร่วมจัดขึ้น และให้ถือเป็นวัฒนธรรมองค์กรอีกเรื่องหนึ่งด้วย

จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
งานเทคโนฯ
19 พ.ค.54